# NHẬT BẢN BẮT ĐẦU PHÁT GIẤY TRỢ CẤP 5 MAN CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC MIỄN GIẢM THUẾ 2023

Cùng mục Hàng Nhật của Cửa Hàng Trái Cây khám phá # NHẬT BẢN BẮT ĐẦU PHÁT GIẤY TRỢ CẤP 5 MAN CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC MIỄN GIẢM THUẾ nhé!

# NHẬT BẢN BẮT ĐẦU PHÁT GIẤY TRỢ CẤP 5 MAN CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC MIỄN GIẢM THUẾ 2023 hot

Một số Shi – Ku đã bắt đầu phát giấy ̛̣ ̂́ cho các hộ gia đình có thu nhập giảm tính từ tháng 1 – tháng 12 năm 2022. Tương đương với hộ gia đình thuộc dối tượng được miễn thuế thị dân .

Các bạn nhớ để ý hòm thư của mình nếu nhận được gấy, thì hãy làm đơn đăng ký sớm nhé.


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *