# Chính phủ Nhật Bản thông báo dự kiến sẽ hỗ trợ 2000 yên phí tiền điện mỗi tháng cho toàn bộ người dân 2023

Cùng mục Hàng Nhật của Cửa Hàng Trái Cây khám phá # Chính phủ Nhật Bản thông báo dự kiến sẽ hỗ trợ 2000 yên phí tiền điện mỗi tháng cho toàn bộ người dân nhé!

# Chính phủ Nhật Bản thông báo dự kiến sẽ hỗ trợ 2000 yên phí tiền điện mỗi tháng cho toàn bộ người dân 2023 hot

Chính phủ Nhật Bản thông báo dự kiến sẽ hỗ trợ 2000 yên phí tiền điện mỗi tháng cho toàn bộ người dân. Cụ thể:

– Hỗ trợ mỗi hộ gia đình 2000 yên/tháng. Khoản trợ cấp này sẽ được trừ trực tiếp vào hóa đơn tiền điện.

– Chính sách dự kiến bắt đầu từ tháng 01/2023.

Đây là một trong những biện pháp giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân trong thời kỳ kinh tế khó khăn của Chính phủ Nhật Bản.


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *