# Chính phủ Nhật Bản vừa thông báo dự kiến sẽ tặng 10 Man/bé cho phụ nữ có thai, bắt đầu từ năm 2023 2023

Cùng mục Hàng Nhật của Cửa Hàng Trái Cây khám phá # Chính phủ Nhật Bản vừa thông báo dự kiến sẽ tặng 10 Man/bé cho phụ nữ có thai, bắt đầu từ năm 2023 nhé!

# Chính phủ Nhật Bản vừa thông báo dự kiến sẽ tặng 10 Man/bé cho phụ nữ có thai, bắt đầu từ năm 2023 2023 hot

Chính phủ Nhật Bản vừa thông báo dự kiến sẽ tặng 10 Man/bé cho phụ nữ có thai, bắt đầu từ năm 2023. Đây là một phần trong gói thúc đẩy kinh tế khổng lồ của chính quyền ông Kishida. Cụ thể như sau :

※ Số tiền nhận được là 10 Man/bé, không có bất cứ giới hạn nào về thu nhập.

※Dự kiến sẽ tặng dưới dạng coupon dùng để mua đồ.

Theo thông báo, chương trình sẽ sớm bắt đầu từ mùa xuân năm 2023.


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *